Labouchere sistem klađenja

Labouchere sistem klađenja je sistem negativne progresije koji je vrlo jednostavan za primjenu u praksi. Sistem se provodi tako da se zapiše niz brojeva: npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ili 1, 1, 2, 2, 3, 3, ili 1, 1, 2, 3, 3, 5, 7 ili bilo koji drugi niz brojeva. Niz može biti dugačak koliko god hoćete i može sadržavati bilo koje pozitivne brojeve. Ali treba imati na umu da brojevi u nizu određuju visinu uloga pa ne želite u niz staviti prevelike brojeve koji bi vam dali i preveliki ulog. Isto tako što je niz duži biti će ga teže završiti pa ne želite ni da taj niz bude predugačak. Obično se uzima niz od 6 – 8 brojeva. Nakon što se odredi niz brojeva (ovdje ćemo za primjer uzeti niz: 1, 2, 3, 3, 5, 7), slijedi određivanje uloga. Ulog se određuje tako da se zbroje prvi i zadnji broj niza. U našem primjeru to je: 1 + 7 = 8 unita (visinu unita određujete sami ovisno o veličini svoje banke). Ako je vaša oklada uspješna tada se brišu dva broja s kraja niza: 1 i 7. Ponovo se određuje ulog tako da se zbroje prvi i zadnji broj u nizu što je sada: 2 + 5 = 7 unita. Kada se obrišu svi brojevi niza, tada je niz završen i počinje se novi niz. Ako je vaša oklada gubitna tada se na kraj niza dodaje broj koji je jednak vašem ulogu. Na primjer ako je ulog bio 8 unita, tada se 8 dodaje na kraj niza pa on izgleda ovako: 1, 2, 3, 3, 5, 7, 8. Ponovo se određuje visina uloga zbrajanjem prvog i zadnjeg broja niza pa je sljedeći ulog: 1 + 8 = 9 unita. Ukoliko je oklada dobitna tada se 1 i 8 brišu, a ako je gubitna tada se 9 dodaje na kraj niza. Primjer klađenja s Labouchere sistemom: Niz brojeva je: 1, 2, 3, 3, 5, 7 1. Ulog: 1 + 7 = 8 unita – POGODAK – Novi niz: 2, 3, 3, 5 2. Ulog: 2 + 5 = 7 unita – POGODAK – Novi niz: 3, 3 3. Ulog: 3 + 3 = 6 unita – PROMAŠAJ – Novi niz: 3, 3, 6 4. Ulog: 3 + 6 = 9 unita – PROMAŠAJ – Novi niz: 3, 3, 6, 9 5. Ulog: 3 + 9 = 12 unita – POGODAK – Novi niz: 3, 6 6. Ulog: 3 + 6 = 9 unita – POGODAK – Niz završen

50% do 200€

Bet at Home internet kladionica poklanja svakom novom igraču bonus u vrijednosti 50% inicijalnog depozita, čak do 200 Eura. Sve što je potrebno je da se registrirate na Bet at Home sajtu i dopunite po prvi put svoj kladioničarski račun.


100% do 25€

Bet365 Kladionica bonus – 100% do maximalno 25€ kredita za klađenje.